Urohealth Akademi

Üroloji alanında yaşanan hızlı teknolojik gelişmeler ve bu doğrultuda uygulanan cerrahi tekniklerde ortaya çıkan değişiklikler üroloji hekimlerinin devamlı uyguladıkları cerrahi prensipleri ve teknikleri güncellemelerini gerekli kılmaktadır.

Biz Urohealth Clinic olarak teknolojik değişiklikleri yakından takip ediyor ve üroloji alanında verimli, güvenli ve hastalar için daha konforlu olacağını bilimsel verilerle teyit ettiğimiz teknolojik cihazları ülkemize kazandırmayı amaç ediniyoruz. Bu teknolojik aletler doğal olarak cerrahi tekniklerimizi hastaların lehine çok fazla değişikliğe uğratıyor. Meslektaşlarımızın yeni cerrahi teknikler ve bilgilere hızlı erişimi çok önem arz ediyor. İşte; Urohealth Akademi devamlı eğitim ihtiyacını kaliteli ve verimli kılmak amacıyla kuruldu.

Urohealth Academinin temel amacı; meslektaşlarımızı verimli ve gerekli bilgiyle en hızlı şekilde buluşturmaktır. Bu amaçla kısa veya uzun süreli eğitimlerin verilmesi ve canlı cerrahiler ile bu teorik ve pratik bilgilerin pekiştirilmesi sayesinde meslektaşlarımızın hastalarına daha faydalı olmaları sağlanmaktadır.

Urohealth Academy dünyanın dört bir yanından üroloji uzmanlarını ağırlamaktan her zaman zevk almaktadır.

Aktif bilgi paylaşımı için Urohealth Akademiyi seçin…