Tıp eğitimini 2001 - 2007 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi’nde tamamladıktan sonra yine aynı üniversitede 2010-2015’de üroloji ihtisasını tamamladı. 2007-2015’de Gülhane Askeri Tıp Akademisi Üroloji AD’de, 2015-2023 yılları arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği’nde görev yaptı. Türk Üroloji Derneği ve Avrupa Üroloji Derneği üyesidir. Halen UroHealth Clinic ve Liv Bona Dea Hospital Üroloji Bölümünde çalışmaktadır. Özellikle, Rezum (Prostata Su Buharı) Cerrahisi, Lazer Prostat Cerrahileri, Laparoskopik & Robotik Cerrahi, Üro-onkoloji, Penil Protez Cerrahileri, İnfertilite, Çocuk Ürolojisi, Endoüroloji ve Androloji alanında çalışmalar yaptı. Halen bu cerrahiler üzerine ileri düzey eğitimler vermekte ve ameliyatlar yapmaktadır. Bu ameliyatların başında; HoLEP, ThuFLEP, Prostat Cerrahileri, Mesane kitlelerinin lazer ile En-Blok Rezeksiyon Cerrahisi, Robotik ve Laparoskopik Ürolojik cerrahiler ve androlojik cerrahiler gelmektedir.