Tıp eğitimini Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesinde aldıktan sonra yine aynı üniversitede üroloji ihtisasını tamamladı. Sırasıyla 2010-2013 ve 2013-2015 yılları arasında Sarıkamış Askeri Hastanesi ve Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde üroloji uzmanı olarak çalıştı. Daha sonra 2015 ve 2022 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında yardımcı doçent ve doçent doktor olarak akademik kariyerini devam ettirdi. Halen Şişli KOLAN International Hastanesi ve İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Özellikle endoskopik lazer prostat cerrahileri, laparoskopik & robotik cerrahi, üro-onkoloji, ürolojik taş hastalıkları alanlarında çalışmalar yaptı. Halen bu cerrahiler üzerine ileri düzey eğitimler vermekte ve ameliyatlar yapmaktadır. Bu ameliyatların başında; HoLEP, ThuFLEP prostat cerrahileri, mesane kitlelerinin lazer ile En-blok rezeksiyon cerrahisi, laparoskopik ve robotik kanser cerrahileri, testis tümörü cerrahileri, peruktan nefrolitotomi gibi ileri düzey taş cerrahileri gelmektedir.

EĞİTİM GEÇMİŞİ

İŞ DENEYİMİ

ÖZEL İLGİ ALANLARI