Tıp eğitimini 1998-2004 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi’nde tamamladıktan sonra yine aynı üniversitede 2007-2012’de üroloji ihtisasını tamamladı. 2012-2016’da Gülhane Askeri Tıp Akademisi Üroloji Kliniği’nde, 2016-2018 yılları arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği’nde uzman olarak görev yaptı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında 2018-2019 yılları arasında doktor öğretim üyesi, 2019-2022 yılları arasında doçent olarak çalıştı. Halen Şişli KOLAN International Hastanesi ve İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Özellikle lazer prostat cerrahileri, laparoskopik & robotik cerrahi, üro-onkoloji, endoüroloji ve androloji alanında çalışmalar yaptı. Halen bu cerrahiler üzerine ileri düzey eğitimler vermekte ve ameliyatlar yapmaktadır. Bu ameliyatların başında; HoLEP, ThuFLEP prostat cerrahileri, mesane kitlelerinin lazer ile En-blok rezeksiyon cerrahisi, robotik ve laparoskopik ürolojik cerrahiler ve androlojik cerrahiler gelmektedir.

EĞİTİM GEÇMİŞİ

İŞ DENEYİMİ

ÖZEL İLGİ ALANLARI