Tıp eğitimini Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Tıp Fakültesinde aldıktan sonra yine aynı üniversitede üroloji ihtisasını tamamladı. 2016-2018 yılları arasında Niğde Bor Devlet Hastanesinde ve sonrasında 2018-2022 yılları arasında S.B.Ü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Anabilim Dalında üroloji uzmanı olarak çalıştı. 2022 yılında Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) tarafından Doçent Doktor ünvanını almaya hak kazandı. Halen Şişli KOLAN International Hastanesi ve İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Özellikle endoskopik lazer prostat cerrahileri, laparoskopik & robotik cerrahi, üro-onkoloji, üretra cerrrahileri ve kadın ürolojisi & işlevsel üroloji alanlarında çalışmalar yaptı. Halen bu cerrahiler üzerine ileri düzey eğitimler vermekte ve ameliyatlar yapmaktadır. Bu ameliyatların başında; HoLEP, ThuFLEP prostat cerrahileri, mesane kitlelerinin lazer ile En-blok rezeksiyon cerrahisi, idrar kanalı darlıklarının rekonstrüktif cerrahisi ve kadın inkontinansında lazer tedavisi ve cerrahileri gelmektedir.

EĞİTİM GEÇMİŞİ

İŞ DENEYİMİ

ÖZEL İLGİ ALANLARI