1998-2004-cü illərdə Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyası Tibb Fakültəsində tibb təhsilini tamamladıqdan sonra 2007-2012-ci illərdə həmin universitetdə urologiya rezidenturasını bitirmişdir. 2012-2016-cı illərdə Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyası Uroloji Klinikasında, 2016-2018-ci illərdə isə Sağlamlıq Elmləri Universiteti Gülhanə Təhsil və Araşdırma Xəstəxanasının Uroloji Klinikasında mütəxəssis vəzifəsində çalışıb. Sağlamlıq Elmləri Universiteti Gülhanə Tibb Fakültəsi Urologiya kafedrasında 2018-2019-cu illər arasında həkim müəllim, 2019-2022-ci illərdə isə dosent vəzifələrində çalışmışdır. Hal-hazırda Şişli KOLAN Beynəlxalq Xəstəxanasında və İstanbul Sağlamlıq və Texnologiya Universitetinin Urologiya bölməsində müəllim olaraq çalışır. Xüsusilə lazer prostat cərrahiyyəsi, laparoskopik və robotik cərrahiyyə, uro-onkologiya, endourologiya və andrologiya sahələrində çalışmışdır. O, hələ də bu cərrahiyyə əməliyyatları üzrə təkmil təlimlər verir və əməliyyatlar aparır. Bu əməliyyatların başlanğıcında; HoLEP, ThuFLEP prostat cərrahiyyələri, Lazer, robotik və laparoskopik uroloji əməliyyatlar və androloji əməliyyatlarla sidik kisəsi kütlələrinin en-blok rezeksiyası əməliyyatı.

TƏHSİL FƏALİYYƏTİ

İŞ TƏCRÜBƏSİ

XÜSUSİ Maraqlar